ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ι.Μ.Ε Ε.Π.Ε
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α.Φ.Μ.: 800177409
Δ.Ο.Υ.: ΛΑΓΚΑΔΑ
Διεύθυνση: ΑΣΣΗΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Τ.Κ.: 572 00
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 122100699000 

Τηλ: +30 2394061359 
Fax: +30
Email: